авторы: 3piko (8 қазан, 11:10 жарияланды)
ИНФОРМАТИКА 9 СЫНЫП
4 ТОҚСАН
І – нұсқа
1. Паскаль тілінде Графикалық режимге ауысу процедурасы
А) DRIVERS Ә)USES GRAPH
Б) INITGRAPH В) DETECT
2. Суреттің ағымдағы түсін беретін функция
А) MOVETO Ә) CLEAR VIEW PORT
Б) DETECT GRAPH В) SETCOLOR
3. Ағымдағы фонның түсін беретін функция
А) SETBKCOLOR Ә) SETGRAPH PALETTE
Б) SETFILLPATTERN В) SETCOLOR
4. Тұйық облыстың ішін бояу.
А) FLOODFILL Ә) GETGRAPH PALETTE
Б) SETFILLPATTERN В) SETCOLOR
5. LINE (х1,у1,х2,у2: integer) процедурасының қызметі...
А) түзу сызық сызу Ә) төртбұрыш сызу
б) шеңбенр сызу в) доға сызу
6. Эллипс доғасын сызу процедурасын көрсетіңіз:
А) FillEllipse (x,y:integer;XR,YR:word)
Ә) Ellipse (x,y:integer;B1,B2,RX,RY:word)
Б) Pbielice (x,y:integer;B1,B2,R:word)
В) Sector (x,y:integer;B1,B2,XR,YR:word)
7. Arc (x,y:integer;B1,B2,R:word); процедурасының қызметі...
А)іші боялған эллипс сызу
Ә)доға сызу
Б)эллипс доғасын сызу
В)шеңбердің іші боялған доғасын сызу
8. Outtext (Tex : String); процедурасының қызметі...
А) экранға текст шығару
Ә) берілген позициядан бастап текст шығару
Б) шығарылған текстің стилін орнату
В) шығарылған текстің символдарының мөлшері
9. SetTextStyle (Font;word;Direction;word;CharSise:word); процедурасының қызметі...
А)экранға текст шығару
Ә)берілген позициядан бастап текст шығару
Б)шығарылған текстің стилін орнату
В)шығарылған текстің символдарының мөлшері
10. Бағдарламаларды, құжаттарды, принтерлерді бірігіп пайдалану үшін бір – бірімен
байланыстырылған компьютерлер тобы...
А) Компьютерлік желі Ә) Компьютерлік байланыс
Б) Жалпы желі В) Интернет
11. Компьютерлік желілер неше топқа бөлінеді және қандай?
А) 2, қарапайым және күрделі
Ә) 3, жалпы,жергілікті,қосымша
Б) 2, жергілікті және жалпы
В) 3, қарапайым, күрделі, жергілікті
12. Топология түрлері
А) шина,сақина,броузер,жұлдыз
Ә) шина,сақина,жұлдыз,домен
Б) шина,броузер,домен,ақшақар
В) шина,жұлдыз,сақина,ақшақар
13. Компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту және қабылдау тәсілі –
А)Интернет Ә)электрондық пошта Б)Модем В)Сервер
14. Компьютердегі HTML пішімі түріндегі Web – құжаттарды оқуға арналған программа
А)Броузерлер
Ә)Бранмауэр
Б)Провайдер
В) Web парақтары
15. Саны шектеулі компьютерлердің байланысы қалай аталады?
А)Интернет
Ә)Компьютерлік желі
Б)Ауқымды желі
В)Корпоративтік желі
16. Компьютерлік желіде тасымалданатын мәтіндік құжаттарды түрлендіре отырып пішімдеуге арналған арнай тіл
А) ТСР/ІР
Ә) Pascal
Б) Web
В) HTML
17. … дегеніміз – нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету
А) Модельдеу Ә) Модель
Б) Прототип В) Шешім қабылдау
18. Модельдің қасиеттеріне қарай топталуы
А) статистикалық және динамикалық
Ә) материалдық және ақпараттық
Б) оқу, тәжірибе, ғылыми – техникалық, ойын, имитациялық
В) компьютерлік және компьютерлік емес
19. Объект жөнінде алынған ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі үзіндісін… модель деп айтады.
А) статистикалық
Ә) динамикалық
Б) таңбалық
В) вербальдық
20. Вербальдық модель дегеніміз не?
А) Арнайы таңбалармен, яғни кез келген жасанды тіл құралдарымен көрсетілген ақпараттық модель
Ә) Уақыт барысындағы объектінің қасиеттерінің өзгерісін көрсету мүмкіндігін беретін модель
Б) Ойша немесе әңгіме түрінде жасалған ақпараттық модель
В) Программалық орта көмегімен іске асатын модель
21.Тарату тәсіліне қарай модельдер қандай топтарға бөлінеді?
А) компьютерлік және компьютерлік емес
Ә) статистикалық және динамикалық
Б) материалдық және ақпараттық
Б) вербальдық және таңбалық
22.Объектінің, процестің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен өзара байланыс қандай модель болып табылады?
А) компьютерлік
Ә) статистикалық
Б) материалдық
В) ақпараттық
23.Компьютерлік модель дегеніміз -
А)алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтердің жинағы
Ә)программалық орта көмегімен жүзеге асатын модель
Б)иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және жазбаша сипаттаулар
В)графикалық пішіндер мен көлемді конструкциялар

ІІ – нұсқа
1. Графикалық режимнен шығу
А) CLOSEGRAPH Ә) GETGRAPH
Б) SETFILLPATTERN В) SETCOLOR
2. Ағымдағы фонның түсін беретін функция
А) SETBKCOLOR Ә) SETGRAPH PALLETE
Б) SETFILLPATTERN В) SETCOLOR
3. Паскаль тілінде Графикалық режимге ауысу процедурасы
А)DRIVERS Ә)USES GRAPH
Б)INITGRAPH В)DETECT
4. Bar(x1,y1,x2,y2:integer) процедурасының қызметі...
А)түзу сызық Ә)боялған тік төртбұрыш сызу
Б)шеңберлер сызу В)доға сызу
5. RecTangle (х1,у1,х2,у2); процедурасының қызметі...
А)түзу сызық сызу Ә)шеңбер сызу
Б)тік төртбұрыш сызу В)паралепипед
6. Доға сызу процедурасын көрсетіңіз.
А)Ellipse (x,y:integer;B1,B2,RX,RY:word)
Ә)Pbielice (x,y:integer;B1,B2,R:word)
Б)Sector (x,y:integer;B1,B2,XR,YR:word)
В)Arc (x,y:integer;B1,B2:word)
7. Ellipse (x,y:integer;B1,B2,RX,RY:word); процедурасының қызметі...
А)эллипс доғасын сызу
Ә)доға сызу
Б)эллипс доғасын сызу
В)шеңбердің іші боялған доғасын сызу
8. Outtextху (х,у: integer ;Tex:String); процедурасының қызметі...
А) экранға текст шығару
Ә)берілген позициядан бастап текст шығару
Б) шығарылған текстің стилін орнату
В)шығарылған текстің символдарының мөлшері
9.Экранға текст шығару процедурасын көрсетіңіз
А) Outtext (Tex:String)
Ә)Outtextху (х,у: integer ;Tex:String)
Б)SetTextStyle(Font;Direction;CharSise)
В)SetUserCharSize(MultX.DivX.MultY.DivY)
10. Ресуростарды тиімді пайдалану мақсатында бір – бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі...деп аталады.
А)Бранмауэр
Ә)Желілілік адаптер
Б)Провайдер
В)Компьютерлік желі
11. Жергілікті желі –
А) ресуростарды тиімді пайдалану мақсатында бір – бірімен
байланыстырылған компьютерлер тізбегі
Ә) әр түрлі масштабтағы желілердің өзара біріктірілуі
Б) саны шектеулі компьютерлердің байланысы
В) өзара байланыстырылған миллиондаған компьютерден
құралған, біртұтас ақпараттық кеңістік
12. Жергілікті желідегі компьютерлердің бір – бірімен геометриялық байланысу тәсілі не деп аталады?
А) броузер Ә) топология
Б) сервер В) шлюз
13. Электрондық пошта дегеніміз не?
А)Компьютердегі HTML пішімі түріндегі Web – құжаттарды оқуға арналған программа
Ә)Дестелердің желі арқылы берілуі мен олардың адресатқа жетуі
Б)Бір немесе бірнеше желілерді өзара байланыстыру
В)Компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту және қабылдау тәсілі
14. Броузерлер дегеніміз не?
А)Компьютердегі HTML пішімі түріндегі Web – құжаттарды оқуға арналған программа
Ә)Дестелердің желі арқылы берілуі мен олардың адресатқа жетуі
Б)Бір немесе бірнеше желілерді өзара байланыстыру
В)Компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту және қабылдау тәсілі
15.Мәтіннің немесе оның маңындағы суреттік бейненің басқа WEB – парақтардың желілікі адресімен байланысып, ерекшеленгене бөлігі
А)жаңалықтар тобы
Ә)маршрутизатор
Б)гипермәтіндік сілтеме
В)байланыс құру
16.Сервис – провайдерлер дегеніміз не?
А)Интернеттен телефон желісі бойынша қызмет жеткізуші
Ә)Интернет қызметін беретін ұйым
Б)Пошталық жәшік
В)Домендік атауын сандық түрлендіруді қамтамасыз ететін сервер адресі
17.Объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың моделін құру... деп аталады.
А) прототип
Ә) модельдеу
Б) зерттеу
В) программалар
18. Оқу, тәжірибелік, ғылыми – техникалық, ойын, имитациялық модельдер модельдердің несіне байланысты жіктелуі?
А) уақыт факторына
Ә) көрсетілу әдісіне
Б) тарату тәсіліне
В) қасиеттеріне
19.Көрсетілу әдісіне қарай модельдерді топтау
А) компьютерлік және компьютерлік емес
Ә) статистикалық және динамикалық
Б) материалдық және ақпараттық
В) вербальдік және таңбалық
20. Геометриялық модель дегеніміз не?
А) алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтердің жинағы
Ә) программалық орта көмегімен жүзеге асатын модель
Б) иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және жазбаша сипаттаулар
В) графикалық пішіндер мен көлемді конструкциялар
21.Ақпараттық модельдер қандай топтарға бөлінеді?
А)компьютерлік және компьютерлік емес
Ә)статистикалық және динамикалық
Б)материалдық және ақпараттық
В)вербальдік және таңбалық
22.Алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтер жинағы не деп аталады?
А) тест Ә) тестілеу
Б) модель В) модельдеу
23. Динамикалық модель дегеніміз не?
А) алдын ала нәтижелері белгілі болатын бастапқы мәліметтердің жинағы
Ә) уақыт барысындағы объектінің қасеттерінің өзгерісін көрсету мүмкіндігі
Б) иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және жазбаша сипаттаулар
В) графикалық пішіндер мен көлемді конструкциялар
  • 0
 қаралды: 400
 пікірлер: 0
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.

Сайтқа кіру

Сауалнама

"НҰРЛЫ БІЛІМ" республикалық ұстаздардың сабақтар топтамасының жинағын журнал түрінде шығарған тиімді деп ойлайсыздар ма?

Күнтізбе

«    Шілде 2017    »
ДсСсСрБсЖмСнЖс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Кім сайтта

Пікірлер

Copyright © Білімділер порталы & 2015

Жарнама